รับทราบการใช้ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาไปพลางก่อน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)