พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดสรรที่รกร้างว่างเปล่าในท้องที่ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 4/2523)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)