ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... (ครั้งที่ 20/2522 สมัยวิสามัญ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)