ให้ที่ประชุมวุฒิสภาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยของประเทศในปัจจุบัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps