ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษายุทธศาสตร์ สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของโลก (เชื่อมโยงทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้ สร้างอีสานให้เป็นเมืองหลวงของอินโดจีน)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps