ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... (ครั้งที่ 6/2516 ชุดแรก)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)