นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอลาออกจากสมาชิกภาพ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)