ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำ การยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2/2534)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)