ญัตติให้แจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีเป็นลายลักษณ์อักษร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)