ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)