ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านนโยบายและการปฏิบัติของระบบราชการและเอกชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)