การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานด้านเลขานุการการประชุมคณะกรรมาธิการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps