การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาหน่วยงานด้านวิชาการ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)