การควบคุมภายใน ด้านระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ และระบบพัสดุ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)