พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อก่อสร้างสถานี ขนส่งสินค้าสาธารณะ บริเวณด้านทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)