พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลเมืองคง ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล และตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2083 (ราษีไศล) - กันทรารมย์ พ.ศ.2542

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)