พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางหลวงจังหวัดสายบุรีรัมย์ - พุทไธสง ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย ์อำเภอคูเมือง และอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2521

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)