หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพิจารณาศึกษาและตรวจสอบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2548 งบประมาณ พ.ศ. 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)