หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)