หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สอบสวนและศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)