หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ติดตามมติของสภาและตรวจรายงานการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ 20 ล้านเล่ม วงเงิน 285 ล้านบาท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)