หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมในประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนที่หนึ่ง เรื่อง ปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวมุสลิมในประเทศกับการปรับโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการกิจการฮัจญ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)