รายงานของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่อง การจัดการมลพิษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ : กรณีศึกษาที่ 6 ผลกระทบจากการขุดเจาะน้ำบาดาลในกรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)