หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เรื่อง กรณีการฝังกลบขยะในพื้นที่ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)