รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การกีฬา : กรณีศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬา วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)