หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เรื่องปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ราชพัสดุ บริเวณอ่าวคลองสน คลองพลู คลองพร้าว และคลองกลอย ตำบลเกาะช้าง กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)