หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)