หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงาน เรื่อง ตัวชี้วัดความยากจนในประเทศไทย จัดทำโดย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนและการให้สวัสดิการคนยากจน ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)