หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการพิจารณาศึกษาการหามาตรการและแนวทางการอนุรักษ์เอกลักษณ์หม่อนไหมไทย โดย คณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อประกอบโครงการบูรณาการศูนย์วิจัยหม่อนไหมนครราชสีมา เป็นสถาบันหม่อนไหมครบวงจร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)