หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนา เรื่อง "การระดมความคิดเห็นภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวสู่การทำงบประมาณภาครัฐ" วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)