หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การสัมมนาประชาพิเคราะห์ เรื่อง "ปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้เด็กไทยมีคุณภาพ" ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2545 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)