หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเดินทางไปศึกษาดูงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2544

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)