หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (เล่ม 3)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)