หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหามาตรการป้องกันภาวะภัยแล้งซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์แอลนิโนเพื่อเสนอให้รัฐบาลรับไปดำเนินการโดยเร่งด่วน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)