หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการเมืองและความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)