หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่วุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)