บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2549 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2549 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)