บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2549 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)