บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)