บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อดำเนินกระบวนการถอนถอดนายนพดล ปัทมะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตำแหน่งตามมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)