บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)