บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)