หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/วันที่ 5 ธันวาคม 2485

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)