คณะกรรมาธิการสาธารณสุขขอเปลี่ยนแปลงผู้แทนในการเป็นกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)