หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ 88 ขององค์กรการแรงงานระหว่างประเทศ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)