หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยของสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)