กรณีปัญหาการผูกขาดในนโยบายสุราเสรี ของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนและคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)