หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

นายกรัฐมนตรีได้แถลงในนามประเทศไทย เรื่อง ปลดหนี้ไอเอ็มเอฟ (IMF) ซึ่งเชื่อมโยงกับวุฒิสภาในเรื่องกฎหมายที่ค้างอยู่ 11 ฉบับ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)