หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2492 และ ร่างพระราชบัญญัติเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)