หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนเห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2492 ตามที่วุฒิสภาแก้ไข

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)